فروش مغازه ساری خ معلم

کد ملک : 112

برای فروش 70تومان متری - تجاری, مغازه

فروش فوری متری ۷۰ تومان

نکته

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت قرارداد به دفتر مرکزی مراجعه نمایید. آدرس : ساری بلوار امیر مازندرانی خیابان شهیدان عبوری - نبش عبوری 6 تلفن: 01133372593

ویژگی ها

آدرس مشاور املاک

ویژگی های مشابه