فروش زمین

  • 6A7A79C7-1A49-46CC-ABEF-49208921DE40
  • E3F59AB0-13E8-4740-BDC1-9A7960B47C08
  • 25C442DA-A825-4C73-BA65-C968C1C7B935
  • 9776B7E2-90E9-4CDF-90F6-6D1F81FFB290

فروخته شد 3,600تومان متری 

فروخته-شدزمین ۲۹۰متر عرض ۱۲وطول۲۵ زمین باغی  برای ساخت  راحتر کاربری می گیرن  دو طرف کامل دیوار دو طرف دیگه کوتاه من قیمتش متری۳۶۰۰ کمربندی جاده بابل وقایمشهر اول جاده نظامی روبروی هتل تلار

نکته

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت قرارداد به دفتر مرکزی مراجعه نمایید. آدرس : ساری بلوار امیر مازندرانی خیابان شهیدان عبوری - نبش عبوری 6 تلفن: 01133372593

آدرس مشاور املاک

ویژگی های مشابه