فروش زمین طرح گردشگری

  • dd76de11-b989-4597-9e07-03b7d32a620f
  • 2cd16bd1-272c-4b08-b21e-22f0ee2709a7
  • 6e46b1db-1398-4b8a-8ab6-ef4847f14d25
  • 2f722b77-c788-4b1b-ad3a-960d7ce61f52
  • fea6cf1b-0df8-4e3e-96a4-4b41930cb3ba
  • 761c30d6-1b8b-40f8-b1a2-fa27dc326432

کد ملک : 112

برای فروش 700تومان متری - تجاری, زمین, مجتمع تفریحی

قطعه زمین ۷۰۰۰ متر به فروش میرسد
زمین در طرح گردشگری قرار گرفته که وام ها و مزایای عالی برای پروژه های گردشگری و تفریحی و پمپ بنزین و … دارد
زمین دارای زیر ساخت های اب برق گاز است
محدوده همیشه مملو از مسافر و گردشگر است
بهترین جا برای سرمایه گزاری
۷۵ متر بر دارد
بر جاده اصلی ساری سمنان ده کیلومتر بعد شهر کیاسر
تخفیف هم پای معامله داده میشود

نکته

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت قرارداد به دفتر مرکزی مراجعه نمایید. آدرس : ساری بلوار امیر مازندرانی خیابان شهیدان عبوری - نبش عبوری 6 تلفن: 01133372593

آدرس مشاور املاک

ویژگی های مشابه