فروش دامداری و خانه ویلایی وباغ مر کبات استخر ساری جدا دریا ساری

 • 1E84A375-8396-464D-A281-FA9E8A4B0842
 • 2CC31F9B-7789-4B6E-8F36-8D4E13E97B06
 • 9081F8CE-DA9B-4BCA-BB62-B8B612C97D18
 • C9BB9AA6-6894-423D-A515-0737F7E90C19
 • 9390438F-4A35-4180-BB58-A1D3D9226DE2
 • 96BA6C32-85A3-4775-9794-153571387A55
 • B63EB5A7-332C-4B2B-952D-B1422292E319
 • 16C80FBB-AE17-458A-977C-990F570A8D85
 • 0AA16170-0005-48E0-9174-CD428523620C
 • 3A6402DD-0E06-4707-8194-264DAD8FB149
 • 59A494D2-52EB-49D7-AAE2-BA578054C539
 • F1C14C39-BD64-41CC-983A-276FC1581350
 • FBED97CF-63F7-4506-83AA-5E1F51CC171B
 • 296CADB1-8E82-42E3-AC9D-0744A71750B6
 • 1E945E58-FDA0-4B93-8A6A-62DDAEAAB65A
 • F3A53B08-18F7-42D1-8493-29AE74A843A6
 • 85DE9F04-4CBF-403E-B171-0E37673FE691
 • 4A4DCB42-5F93-44E0-9854-52A521A72F6A
 • 6312E01D-BC8A-4446-A97F-116E94627F5E
 • DFDD9AAF-E8B9-46AB-8666-1A1906C49657
 • 3A6475D7-3F90-4676-822D-466721698C7F
 • FE065042-7ED8-4C9D-BF88-E224B5ED2416
 • 000D8931-FC16-4142-B43F-1FD54475CE39
 • 308A2145-D5C4-4A75-AA74-88A6F3AC299A
 • 0AD51730-52BF-4088-B424-7E5E2418CE87
 • 1521720F-66E0-4E56-BD91-6201E80115DF
 • CCB4D6B3-CACA-4A06-B84C-177B3B59C7E7
 • 35026C41-692B-4270-A8DE-242FEA48EF9C
 • D5FC941C-7545-433C-BEAD-5AF6939486E9
 • 15269848-7BFB-4042-9754-AA53A189A0E2
 • E6F28D12-7796-4E6F-9C51-E2CFA60BBEE6
 • C671188D-0A00-4A5A-84F4-E1FD46A77137
 • 6A77FC49-1780-410A-A75B-231B847E59F9
 • 8DCB0C52-A90A-4585-9A61-979A215DE733
 • 15A2C0DE-43CC-413F-A1A4-2610F863F510

کد ملک : 127

برای فروش 2,500تومان متری - باغ, زمین, زمین خالی, کشاورزی

فروخته-شد

نکته

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت قرارداد به دفتر مرکزی مراجعه نمایید. آدرس : ساری بلوار امیر مازندرانی خیابان شهیدان عبوری - نبش عبوری 6 تلفن: 01133372593

آدرس مشاور املاک

ویژگی های مشابه